# عاشقانه

مواظب باش...

    رفیق!!   پـیـراهــَــنـــمــ را بــــِــزטּ بـآلـــآ !!  کـــَمـــَــرَمـــ را دیـــدے ؟؟  نـــترس ، چیـزے نیــســـتـــ !!  ایــטּ هــا فــَــقــَــط جـآے خـــَـنــجــَـرَنـــد !!  مــــטּ نــفــَــهـمیــدمــ در رفـــــآقــــَـتـــ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید