# عشق_واقعی

خاطرات...

خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر… گاهی وسط خــــــــــیابان!!! ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند… تمامـــــــــت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 32 بازدید